آیا امام حسین (ع) قبل از شهادت خود و پسرانش، در مورد امامت امام سجاد (ع) سخنی گفتند؟

دسته بندی: مذهبی آیا امام حسین (ع) قبل از شهادت خود و پسرانش، در مورد امامت امام سجاد (ع) سخنی گفتند؟

پاسخ اجمالی
روایاتی وجود دارند که دلالت بر تصریح  امامت امام سجاد (ع) توسط امام حسین(ع) دارند؛[۱] که برخی از آنها عبارتند از:
۱. امام صادق(ع) فرمود: «وقتی امام حسین(ع) به سمت عراق رهسپار گشت، نوشته‌ها و نیز وصیتش را به امّ سلمه سپرد و او نیز هنگامی که على بن الحسین(ع) به مدینه برگشت، امانات را به او تحویل دادند».[۲]
۲. امام باقر(ع) فرمود: «امام حسین(ع)، هنگامی که آن رخداد برایش آغاز شد، وصیتش را در ملأ عام و در قالب نوشته‌ای به دخترش فاطمه داد و بعد از شهادت امام حسین(ع)، فاطمه آن وصیت را در اختیار برادرش قرار داد»، راوی از امام باقر(ع) پرسید: خدایت رحمت کند، محتوای آن وصیت‌نامه چه بود؟ امام فرمود: «آنچه فرزندان آدم از ابتداى دنیا تا به پایان رسیدن آن، بدان احتیاج دارند».[۳]

[۱]. نک: شیخ حر عاملى، محمد بن حسن‏، إثبات الهداه بالنصوص و المعجزات، ج ‏۴، ص ۵۸، بیروت، اعلمى‏، چاپ اول‏، ۱۴۲۵ق.
[۲]. کلینى، محمد بن یعقوب‏، الکافی، ج ‏۱، ص ۳۰۴، تهران، دار الکتب الإسلامیه، چاپ چهارم‏، ۱۴۰۷ق.
[۳]. همان.
منبع: با ما بخون ، اسلام کوئست