آیا به دستور هارون شصت نفر از سادات به شهادت رسیدند؟

دسته بندی: مذهبی آیا به دستور هارون شصت نفر از سادات به شهادت رسیدند؟

پرسش
آیا به دستور هارون، شصت نفر از سادات به شهادت رسیدند؟
پاسخ اجمالی
شیخ صدوق (م ۳۸۱ق) در کتاب «عیون أخبار الرضا(ع)» روایتی را نقل می‌کند که هارون الرشید به حمید بن قحطبه طائی دستور داد که شصت نفر از سادات علوی را به قتل برساند و او نیز همین کار را انجام داد.[۱]
اگرچه این روایت به جهت مجهول بودن همه راویان آن، از جهت سندی ضعیف است. اما با قطع نظر از سند حدیث؛ کشتن سادات، از کسانی مثل هارون الرشید بعید نبوده است، چنان‌که منصور دوانقی شبیه همین کار را انجام داد.[۲]
[۱]. صدوق، محمد بن على، عیون أخبار الرضا(ع)، ج ‏۱، ص ۱۰۹ – ۱۱۱، تهران، نشر جهان، چاپ اول، ۱۳۷۸ق.
[۲]. ر. ک: همان، ص ۱۱۱ – ۱۱۲.
منبع: با ما بخون ، اسلام کوئست