آیا ذکر گفتن با تسبیح چوبی موجب فقر می‌ شود؟

دسته بندی: مذهبی آیا ذکر گفتن با تسبیح چوبی موجب فقر می‌ شود؟

پرسش در مورد ذکر گفتن
در میان عوام مشهور است که تسبیح چوبی موجب فقر است؛ آیا این سخن مستند روایی یا فتوایی در بین فقها دارد؟ اگر دارد منبعش چیست؟
پاسخ اجمالی
با جست‌وجویی که در منابع روایی شیعی انجام گرفت؛ روایتی که دلالت بر مطلب مورد سؤال نماید نیافتیم. البته در برخی روایات، از خلال کردن با چوب گز[۱] و یا مطلق چوب‌ها[۲] به عنوان یکی از عوامل فقر یاد شده است.

[۱]. ابن‏بابویه، محمد بن على، الخصال، ج ۲، ص ۵۰۴، قم، مؤسسه النشر الإسلامی‏، چاپ اول، ۱۳۶۲ش.
[۲]. «الخلال‏ بکل خشب»؛ مجلسى، محمد باقر، بحار الأنوار، ج ۷۳، ص ۳۱۸، بیروت، دار إحیاء التراث العربی،چاپ دوم، ۱۴۰۳ق.
منبع: با ما بخون ، اسلام کوئست