آیا عادلانه است که خدا مردم را به درد و رنج گرفتار کند؟!

دسته بندی: مذهبی آیا عادلانه است که خدا مردم را به درد و رنج گرفتار کند؟!

خلاصه پرسش
خداوند درد نکشیده تا بداند که حال دردکشیده‌ها چیست! آیا عادلانه است که او مردم را به درد و رنج گرفتار کند؟
پرسش
سبحان الله خداوند پاک و منزه است. سؤال می‌شود که چگونه می‌شود خداوند عادل خود تجربه درد و مشقات را نداشته و ندارد، ولی برای موجودات زنده ضعیف مقدر فرموده؛ چرا؟
پاسخ اجمالی
هر چند درد و الم در مورد خداوند متعال معنا ندارد؛ زیرا درد و الم مربوط به حس و جنبه‌های انسانی است که در مورد خداوند به کار نمی‌رود، ولی همان‌گونه که خداوند سمیع و بصیر است؛ با این‌که چشم و گوشی مانند انسان ندارد. بنابراین در مورد خداوند نیز می‌توان درد و الم(به معنای علم به درد) را اثبات کرد؛ زیرا هر چه در این عالم تحقق پیدا می‌کند اصل و حقیقت آن نزد خداوند وجود دارد و خداوند به همه چیز علم حضوری دارد.  بر این اساس، نمی‌توان گفت که خدایی که نمی‌داند درد و رنج چیست، چرا بندگان را به این مشکل، مبتلا کرده است؟!
در مورد فلسفه وجود درد و الم در جهان رجوع شود به پاسخ‌های موجود در این سایت.[۱]

[۱]. ر. ک: ۲۸۸، ۸۷۳۷ و ۴۸۴۹.
منبع: با ما بخون ، اسلام کوئست