آیا لباس نجس در حال جنابت و قبل از غسل با دست و یا ماشین لباسشویی پاک می شود؟

دسته بندی: مذهبی آیا لباس نجس در حال جنابت و قبل از غسل با دست و یا ماشین لباسشویی پاک می شود؟

پرسش
شخصی که در خواب جنب شده برای نماز ابتدا لباس نجسش را با دست یا ماشین لباسشویی می شوید و بعد غسل می دهد و نمازش را می خواند حال سؤال اینجاست که آیا لباس هایی که با بدن نجس شسته شده پاک شده یا نه؟ آیا با این لباس ها می شود نماز خواند؟ خوبیت داره؟
پاسخ اجمالی
شستن لباس با ماشین لباسشویی:

 

اگر چیز نجس را – بعد از برطرف کردن عین نجاست – یک بار در آب کر یا جاری فرو برند که آب به تمام آن برسد پاک می شود، ولی در لباس و مانند آن احتیاط واجب این است که طوری فشار دهند که آب داخل آن خارج شود. [1]

 

حال اگر لباسی که عین نجاست داشته باشد داخل ماشین لباسشویی گذاشته شود و آب ماشین در زمان آب کشی متصل به کر باشد، اگر با اولین شستن، عین نجاست پاک شود، قطعاً با سه بار شستن بعد از آن با آب کر، لباس پاک می شود، و همین طور است اگر با دفعات دوم و سوم عین نجاست بر طرف شود؛ زیرا بعد از برطرف کردن عین نجاست یک بار شستن با آب کر کافی است. [2]

 

پس، اگر لباس های خود را با ماشین لباسشویی با شرایط بالا بشوید، پاک می شود؛ هر چند با بدن جنب و قبل از غسل این کار را انجام داده باشد.

 

شستن لباس با دست:

 

شستن لباس نجس با دست، یا با آب کر و یا با آب جاری و یا با آب قلیل انجام می گیرد، که هریک حکم خاصی دارد:

 

۱. آب کر و جاری: اگر چیز نجس را (بعد از برطرف کردن عین نجاست) یک مرتبه در آب کر یا جارى فرو برند که آب به تمام جاهاى نجس آن برسد پاک مى‏شود. و احتیاط واجب آن است که فرش و لباس و مانند اینها را طورى فشار یا حرکت دهند که آب داخل آن خارج شود. [3]

 

۲. آب قلیل: آب قلیل آبى است که از زمین نجوشد و از کر کمتر باشد. [4]

 

اگر چیزى به غیر بول (مثل منی) نجس شود، چنان چه بعد از برطرف کردن عین نجاست، یک مرتبه آب روى آن بریزند و از آن جدا شود، پاک مى‏گردد و نیز اگر در دفعه اوّلى که آب روى آن مى‏ریزند نجاست آن برطرف شود (و بعد از برطرف شدن نجاست هم آب روى آن بیاید) پاک مى‏شود ولى در هر صورت لباس و مانند آن را باید فشار دهند تا غساله آن بیرون آید. [5]

 

این مسأله درباره هر سه قسم از آبها یعنی آب کر و جاری و قلیل می باشد.

 

شستن لباس در حال جنابت:

 

از آن جایی که جنابت یک حالت باطنی بوده، می توان با حالت جنابت، لباس نجس را شست. و آن لباس با رعایت شرایط بالا پاک می شود.

 

اما در هنگام شستن لباس نجس، اگر نجاستی در دست بود، باید مواظبت کرد تا به لباس پاک سرایت نکند وگرنه آن لباس پاک نمی شود.

 

نتیجه:  بنابراین، لباس هایی را که در حال جنابت با دست یا ماشین لباسشویی با شرایط بالا، شسته است، پاک شده و می توان بعد از غسل جنابت با این لباس های پاک نماز خواند.

 

برای اطلاع بیشتر رجوع شود به پاسخ سؤال های 807 (سایت: ۸۷۱)  و 2689 (سایت: ۲۹۱۷)  و 6223 (سایت: ۶۵۴۹) .

 

[۱]  . توضیح المسائل مراجع، ج۱، ص ۹۹، مسأله ۱۵۹؛اقتباس از پاسخ سؤال 2689 (سایت: ۲۹۱۷).

[۲]  . استفتاءات امام خمینی ، ج۱، ص ۱۶۹، س۳۲۷ ؛ اقتباس از پاسخ سؤال 2689 (سایت: ۲۹۱۷).

[۳]  . توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏۱، ص ۱۰۵، م ۱۵۹؛ اقتباس از پاسخ سؤال ۶۲۲۳.

[۴]  . توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏۱،ص 42، مسأله ۲۵.

[۵]  . توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏۱،ص 106.

 

منبع: با ما بخون ، اسلام کوئست