آیا وجود روایاتی مانند آنکه «کبوتران، ما اهل بیت را دوست دارند» خنده‌ دار نیست؟!

دسته بندی: مذهبی آیا وجود روایاتی مانند آنکه «کبوتران، ما اهل بیت را دوست دارند» خنده‌ دار نیست؟!

پرسش
آیا وجود احادیثی مانند «کبوتران، ما اهل بیت را دوست دارند» مضحک نیست؟
پاسخ اجمالی
بر اساس برخی روایات معتبر[۱]؛ پرنده‌ای به نام «وَرَشان» (کبوتر صحرایی[۲]) بسیار ذکر خدا گفته و اهل بیت(ع) را دوست دارد، و از این رو به نگهداری آنها در خانه‌ها سفارش شده است.
امام صادق(ع) فرمود: «هرکس بخواهد پرنده‌اى برای خانه خود بگیرد، خوب است که ورشان باشد که بیشتر ذکر خدای عزّ و جلّ و تسبیح می‌گوید و پرنده‌اى است که ما اهل ‌بیت را دوست دارد».[۳]
توضیح:
حیوانات علاوه بر ذکر خداوند متعال،[۴] می‌توانند دلبستگی‌هایی به انسان داشته باشند. در این زمینه می‌توان به پرندگانی که در خدمت سلیمان بودند[۵] و یا سگ اصحاب کهف اشاره کرد.[۶] هیچ فرد مسلمانی که به قرآن معتقد باشد،  نمی‌تواند منکر درجه‌ای از درک و شعور در این موجودات باشد.
همچنان که افراد عاقل – گرچه مسلمان هم نباشند –  هنگامی که علاقه شدید حیوانی چون سگ به صاحبش را می‌بینند، نمی‌توانند چنین رابطه‌ای را در مقیاس وسیع‌تر عقلاً نفی کند. حداکثر آن‌که بگویند برای ما ثابت نشده است، نه آن‌که آن‌را مضحک بخوانند.

[۱]. ر. ک: مجلسى، محمد باقر‏، مرآه العقول فی شرح أخبار آل الرسول‏، ج ۲۲، ص ۴۷۴، تهران، دار الکتب الإسلامیه، چاپ دوم، ۱۴۰۴ق‏.
[۲]. نوعی کبوتر صحرایی تیره‌رنگ با دُمی سفید؛ یا همان قُمری؛ فرهنگ فارسی معین، واژه «ورشان»؛ فیض کاشانى، محمد محسن، الوافی‏‏، ج ۲۰، ص ۸۶۵، اصفهان، کتابخانه امام أمیر المؤمنین على(ع)‏، چاپ اول، ۱۴۰۶ق‏؛
[۳]. کلینى، محمد بن یعقوب‏، کافی، ج ۱۳، ص ۳۰۱، قم، دار الحدیث‏، چاپ اول، ۱۴۲۹ق.
[۴]. ر. ک: «بانگ خروس و اهمیت آن»، ۸۸۸۹؛ «مسلمان و کافر بودن جمادات،نباتات و حیوانات»، ۹۳۴۷۰؛ «تفسیر صدای پرندگان از امام حسین(ع)، ۵۱۴۹۰.
[۵]. ر. ک: «خشونت حضرت سلیمان(ع) در برابر تخلف هدهد»، ۷۹۳۰۶.
[۶]. ر. ک: «حیواناتی که وارد بهشت می‌شوند»، ۳۵۲۱۸.
منبع: با ما بخون ، اسلام کوئست