آیا وضو یا غسل اگر ناخن دست و پا لاک داشته باشد، صحیح است؟

دسته بندی: مذهبی آیا وضو یا غسل اگر ناخن دست و پا لاک داشته باشد، صحیح است؟

آیا وضو یا غسل اگر ناخن دست و پا لاک داشته باشد، صحیح است؟

آیت الله العظمی مکارم شیرازی:
وجود لاک روی ناخن های دست، چون مانع از رسیدن آب است، وضو با آن صحیح نیست. در مسح پاها، اگر یکی از انگشت های پا (غیر از انگشت کوچک) لاک نخورده باشد و روی آن انگشت مسح کند، وضو صحیح است. اما در غسل، اگر لاک روی ناخن دست یا پا باشد، چون مانع از رسیدن آب است، غسل صحیح نیست.(۱)

آیات عظام آقایان: امام خمینی، امام خامنه ای، سیستانی، شبیری زنجانی، وحید خراسانی، نوری همدانی، سبحانی، بهجت، فاضل لنکرانی:
وجود لاک روی ناخن های دست، چون مانع از رسیدن آب است، وضو با آن صحیح نیست. در مسح پاها، اگر یکی از انگشت های پا (حتی انگشت کوچک) لاک نخورده باشد و روی آن انگشت مسح کند، وضو صحیح است. اما در غسل، اگر لاک روی ناخن دست یا پا باشد، چون مانع از رسیدن آب است، غسل صحیح نیست.(۲)

امّا رنگ کردن ناخن ها با حنا یا رنگی که جرمیّت (مانعیت از رسیدن آب) نداشته باشد، اشکالی برای وضو و غسل ایجاد نمی کند.

پی نوشت:
۱. آیت الله مکارم شیرازی، احکام بانوان ، م۶۵
۲. رساله ۱۶ مرجع، جد۱، احکام وضو، مساله ۲۵۲.

 

منبع: با ما بخون ، شهر سوال