آیا پیامبر خدا (ص) در قنوت نماز عیدین (عید فطر و عید قربان) دعای خاصی را می‌ خواند؟

دسته بندی: مذهبی آیا پیامبر خدا (ص) در قنوت نماز عیدین (عید فطر و عید قربان) دعای خاصی را می‌ خواند؟

پرسش
دعای قنوت پیامبر خدا(ص) در نماز عیدین(عید فطر و عید قربان) چه بوده است؟
پاسخ اجمالی
بنابر تحقیق و جست‌وجو؛ در منابع حدیثی و فقهی اسلامی؛ دعایی خاص از پیامبر اکرم(ص) در قنوت نمازهای عید فطر و عید قربان، نیافتیم. حتی روایاتی که درباره چگونگی بجا آوردن نماز عیدین توسط پیامبر(ص) نقل شده است، در آنها اشاره‌ای به قنوت نماز عیدین نشده است.[۱] برای نمونه به چند روایت اشاره می‌شود:
امام على(ع) فرمود: «رسول خدا(ص) در نماز عید فطر و عید قربان سوره “«سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَى” و “هَلْ أَتاکَ حَدِیثُ الْغاشِیَهِ” را قرائت می‌کرد».[۲] «روش رسول خدا(ص) این بود که، براى نماز عید فطر و قربان و نماز باران تکبیر می‌گفت. در نماز اول هفت تکبیر و در نماز دوم پنج تکبیر، و نماز را قبل از خطبه و با قرائت بلند می‌خواند».[۳]
همچنین در منابع تاریخی نقل شده است: «پیامبر(ص) نماز عید فطر و قربان را قبل از ایراد خطبه و بدون گفتن اذان و اقامه می‌گزارد».[۴]

[۱]. ر. ک: دارمى، عبدالله بن عبدالرحمن، مسند الدارمی، ج ‏۲، ص ۹۹۷ – ۱۰۰۰، ریاض، دار المغنی، چاپ اول، ۱۴۲۱ق؛ مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، ج ‏۲، ص ۶۰۲ – ۶۰۷، قاهره، دار الحدیث، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
[۲]. راوندى کاشانى، فضل الله بن على‏، النوادر، ص ۳۹، قم، دار الکتاب‏، چاپ اول‏، بی‌تا.
[۳]. حمیرى، عبدالله بن جعفر، قرب الإسناد، ص ۱۱۴، قم، مؤسسه آل البیت(ع)‏، چاپ اول‏، ۱۴۱۳ق؛ ابن اشعث، محمد بن محمد، الجعفریات (الأشعثیات)، ص ۴۵، تهران، مکتبه النینوى الحدیثه، چاپ اول‏، بی‌تا.
[۴]. هاشمی بصری، محمد بن سعد، الطبقات ‏الکبرى، ج ‏۱، ص ۱۹۱، بیروت، دار الکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۱۰ق؛ ابن سید الناس‏، أبو الفتح محمد، عیون ‏الأثر فى فنون المغازى و الشمائل و السیر، ج ‏۱، ص ۲۷۶، بیروت، دار القلم، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
منبع: با ما بخون ، اسلام کوئست