ازدواج سفید سیاه ترین ازدواج است

دسته بندی: مذهبی

مقدمه

نوعی ازدواج مدرن در جوامع به ازدواج سفید یا سپید[۱] معروف است. «ازدواج سفید» سبک زندگی مرسوم غربی است که زناشویی بدون ازدواج به همراه دارد و در اکثر جوامع غربی امری پذیرفته شده بشمار می آید. امروزه در برخی جوامع اسلامی و در محافل اجتماعی از آن سخن به میان آمده و در ادبیات روزمره وارد شده به گونه ای که کارشناسانِ تئوری پرداز را بر آن داشته تا به موضوع شناسی، علل و عوامل، آسیب ها و پیامدهای «ازدواج سفید» بپردازند. در اینجا به مقوله سیاه ترین ازدواج یعنی ازدواج سفید، تاریخچه، در آئینه آمار و ارقام، ازدواج سفید و ازدواج شرعی، پیامد و عواقب شوم، و… اشاره می کنیم.

مفهوم و تاریخچه ازدواج سفید

«دوستی زن یا دختر با پسر و مرد» و «همخانه بودن»، در قالب روابط نامشروع و به اصطلاح امروزی، «ازدواج سفید» چه معنی و مفهومی دارد؟ از چه زمانی و از کجا نشأت گرفته است؟ آیا امری قانونی و طبیعی است؟ آیا جوامع مختلف و ملل و نحل آن را قانونی می دانند؟ آیا «ازدواج سفید» مربوط به آداب و رسوم ملل مختلف است؟ آیا مسلمان و غیر مسلمان آن را قانونی و مشروع می پندارد؟ علل و عوامل و چرایی روی آوردن به این پدیده چیست؟ در اینجا به اینگونه سؤالات باید پاسخ داده شود. داشتن روابط دوستانه به شکل طولانی مدت، کششی را در طرفین ایجاد می کند که ارتباط آنها را از سطح به عمق کشانده و اتفاقات ناخواسته و ناخوشایندی را رقم می زند. ازدواج سفید یا با هم باشی[۲] پدیده نوظهور ضد فرهنگی است که اشاره به نوعی از زندگی فارغ از قواعد اخلاقی و شرعی دارد و در آن دختر و پسر بدون انجام ازدواج شرعی و رسمی با یکدیگر زندگی می‌کنند و حتی از انجام روابط جنسی نیز ابایی ندارند. این پدیده ضد خانواده که در طی دهه های گذشته در بین جوامع اروپایی و آمریکایی رواج یافته بنابر آمارهای مراکز مطالعاتی غرب موجب بروز آسیب های شدید اجتماعی در این کشورها شده که از جمله آنها می توان به افزایش تصاعدی نرخ سقط جنین و تولد کودکان نامشروع و رها شده در خیابان اشاره کرد. ازدواج سفید، شروع و تشکیل پیوند زناشویی بین یک زن و مرد بدون لحاظ چارچوب قانونی، حقوقی، شرعی و عرفی می‌باشد. در نظام‌ فکری کشورهای مختلف، سبک زندگی که از روابط جنسی بین زن و مرد، بدون رعایت چارچوب و موازین رایج در آن جامعه شکل گرفته باشد؛ به مفهوم بی بند و باری و فساد و به شکل قابل پذیرش خودشان به ازدواج سفید تعریف شده است. ازدواج سفید پدیده‌ای غیر قانونی، غیر رسمی و خلاف و آداب و رسوم حاکم بر جامعه می باشد که مجموعه ای از ناهنجاری‌های اخلاقی و اجتماعی به بار می‌آید. گرچه در مکتب فکری این گونه کشورها، هیچ گونه اعتقاد و ایدئولوژی وجود ندارد یا پایبند به مرز و حقیقت الهی نیستند. اینجا است که مقوله دین و مذهب جایگاه خود را باز می یابد و مکتب نجات بخش توحیدی و غیر توحیدی خود را پیدا کرده و مرز خود را جدا می کنند.

در پاسخ به این سؤال که از چه زمانی و از کجا آمده است، نیاز به ریشه یابی دقیق این پدیده شوم است. در واقع باید به نظام اجتماعی و تشکیلاتی کشورهای غربی رجوع کرد. ازدواج سفید برای اولین بار در ایالات متحده آمریکا و زیر پرچم جنبشی به نام آزادی زنان پایه ریزی شده است. طرفداران این مقوله جمعیت و هواداران خود را به مرور زمان پیدا کرده و به نام آزادی به عنصر لذت بدون مرز رسیده اند که به زعم خود بخشی از لذت با هم بودن و همخانه بودن را تجربه می کنند. با جستجویی ساده به آمار و ارقام عجیب و وحشتناک مراکز علمی و نظرسنجی های معتبر در این باره می رسیم. آمارهای ازدواج سفید در آمریکا نشان می دهد که بیش از دو سوم زوج ‌های این کشور، قبل از ازدواج رسمی و قانونی، اقدام به زندگی در زیر یک سقف را داشته‌ اند. کشور آمریکا؛ از سال ۱۹۶۰ تا سال ۲۰۰۰ میلادی، ده برابر شده و در حال حاضر، زندگی مشترک بدون ازدواج رسمی، به موضوعی عادی در روند آشنایی زن و مرد در زندگی اجتماعی مبدل گشته است. گزینش سبک زندگی در دنیای غرب؛ در کنار دیگر پدیده های اجتماعی، افزایش فشارهای اقتصادی؛ میل به ازدواج شرعی و رسمی کاهش یافته و روابط، بیشتر بر پایه ارضای غرایز و لذت زودگذر و آزمایش گونه شکل می گیرد.

ردّ پای ازدواج سفید و شکست اندلس

در دوران گذشته تمدّن اسلامی همواره مورد هجمه برخواسته از تمدن غرب بوده است. فتح و سقوط آندلس یکی از مشهورترین نمونه هجمه فرهنگی به شمار می آید. اندلس در اسپانیا در سال ۹۲ ه.ق به دست مسلمانان فتح شد.[۳]پیروزی مسلمانان علاوه بر ورود اسلام به دروازه اروپا و غرب، زمینه بروز تحول عظیم فرهنگی و اقتصادی در بخش های جنوب غربی اروپای آن روز مهیّا شد به گونه ای که جمعیت زیادی از ساکنین آندلس و سایر سرزمین های اروپایی همجوار به اسلام گرویدند. پیشرفت همه جانبه مسلمانان در آندلس عالمان مسیحی بر آن داشت تا جلوی موج فراگیر فرهنگ اسلامی و پیشرفت همه جانبه را بگیرند. رهبران دینی مسیحی، تمام قوای خود را متوجه نابودی جامعه‌ اسلامی اندلس کرده و سیاست «شیوع لذت جویی» را طراحی کردند. حیله فرهنگی دختران بی حجاب و بَزَک کرده و طنّاز با ترویج میگساری، در فریبِ لذّت جوانان لبخند زدند. چراغ سبز آنان سبب ترویج فساد و افزایش بی بند و باری و زمینه سقوط اخلاق فرهنگی به نام «ازدواج سفید» گردید. به جرأت می توان گفت بُرنده ترین ابزار سقوط جامعه اسلامی آن روز، ترویج فساد و بی بند و باری و «ازدواج سفید» دانست که با زیبایی و دلباختگی کامجویانه، ایمان و اعتقاد مسلمانان را شکافته و خنده مستانه «با هم بودن»، «دوستی دختر و پسر» و «ازدواج سفید» را سَر داده و قانونی به نام «ازدواج سفید» را پایه گذاری کردند.

ازدواج سفید، ستیز با قانون و تضادّ با ایمان

فرهنگ، آداب و رسوم ملی و دینی مسلمانان در تضاد و خلاف پدیده شوم «ازدواج سفید» است. عموم مردمِ متدین به اسلام و مذهب پایبندند. مسلمان واقعی هیچ گاه قوانین خفّت بار، ضدّ دین و هنجار شکن را بر نمی تابد. چرا که فرهنگ اصیل ناب، نشأت گرفته از مبانی دینی و وحی الهی است. هر آنچه که با قرآن و اسلام در نبرد و ستیز باشد مردود و غیر قبول است. قانون جاری کشور ایران برگرفته، از دین و فتاوای شرعی، منبعث از احادیث و آموزه الهی است. دین اسلام پاسخگویی به نیاز جنسی زن و مرد در چارچوب ازدواج و عقد نکاح تعریف کرده است. تنها بستر اقناع نیاز جنسی زن و مرد در قالب قانون ازدواج شرعی بیان شده است. طبعاً دستورات قانونی و شرعی به دلیل آنکه در گذر زمان در فرهنگ غالب مردم جای خود را باز می ‌کند از جایگاه اجتماعی نیز برخوردار می ‌شود. با این اوصاف، پاسخگویی به نیاز جنسی غیر قانونی و شرعی، برای عموم مردم ایران مسئله ‌ای ناخوشایند، ناپسند و غیر اخلاقی به شمار می آید. به بیان دیگر، ازدواج سفید در ایران از جایگاه قانونی، شرعی و عرفی برخوردار نبوده و نیست. از نظر حقوقی و قانونی ازدواج سفید نیز جرم و گناه محسوب می‌شود. به تعبیر ساده تر، ازدواج سفید در ایران غیر قانونی، جرم بوده و مجازاتی تعیین شده است. در قانون مجازات اسلامی، هر نوع رابطه غیر شرعی بین زن و مرد، چه با زنا باشد و چه نباشد ممنوع بوده و در صورت اثبات زنا، حد و تعزیر و شلاق برای طرفین تعیین شده است.[۴]

نا گفته پیداست در گوشه و کنار گاه گاهی هشدار به ازدواج سفید داده و علل و عوامل و پیامدهای آن را بررسی کرده اند. برخی صاحب نظران، پدیده ازدواج سفید در کشور را ناشی از وضعیت اقتصادی، طولانی و پر هزینه بودن ازدواج و…می دانند. نگارنده منکر آن نیست، اما با نگاهی دقیق به ابعاد این پدیده، در می یابیم که غالب افراد متمایل به این ناهنجاری اخلاقی، نه از طبقات محروم بلکه از طبقات اقتصادی متوسط و مرفّه هستند. چرایی شیوع این پدیده را بایستی در مساله ای جز اقتصاد جستجو کرد. که در اینجا مقال و مجال آن نیست.

ازدواج شرعی و ازدواج سفید

همانطور که گذشت، غریزه جنسی امری خدادادی همانند دیگر نیازها باید پاسخ داده شود. دین اسلام برای هدایت و کنترل غریزه الهی راهکار مشروع قرار داده تا شخص نیازمند در چارچوب قانون و ازدواج شرعی به آرامش برسد که آثار و برکات آرام بخش به همراه دارد. ازدواج شرعی زن و شوهر را موظف به رعایت قواعد فردی و اجتماعی می کند.‌ از شروط مهم ازدواج رعایت قانون است و ازدواج بدون لحاظ شرایط قانونی و شرعی موجب حلال شدن زن و شوهر نسبت به یکدیگر نخواهد شد. به خلاف ازدواج سفید که رابطه نامشروع، غیر قانونی و شرعی است.

پیامدهای شوم ازدواج سفید

ازدواج سفید «ازدواج بی قاعده» ای است که افراد متمایل به این نوع روابط شده که بی بند و باری از وجود و ظاهر آنان مشهود است. مبتلایان به آن تمایلی به پذیرش قواعد فردی و اجتماعی حاکم بر ازدواج رسمی ندارند. این نوع ازدواج هیچ گونه ثبت رسمی و حضور شهودی در آن دیده نمی شود و اثبات اصل و نَسَب معضلی پیچیده است. مرد و زن وظیفه و تعهد نسبت به یکدیگر ندارند و هر زمان اراده کنند از یکدیگر جدا می شوند و فرزندشان را ترک می کنند. در این نوع زندگی هر کسی سهم خودش را دارد و در صورت جدایی طرفین می توانند اموال خود را برداشته و آواز رفتن نمایند. از دیگر پیامدها می توان به خشونت، اضطراب، مخفی کاری، پرخاشگری، عدم تعادل روحی و روانی،  شیوع بیماری ایدز، تعارض و تنش جای خود را به عشق وعلاقه زود گذر می دهد.[۵]عده ای معتقدند بیش از ۳۰ درصد از این نوع ازدواج ها که در ابتدا از نوع سفید بوده و سپس به صورت رسمی ازدواج نموده اند و صاحب فرزند شدند، در معرض آسیب و خطر گرفتند و عدم موفقیتشان بیشتر از افرادی است که ازدواج قانونی و شرعی داشته اند.

در کشورهای غربی و شاید اکثر کشورهای جهان دو نوع ازدواج امکان زندگی زناشویی را فراهم می ‌کند، یکی از آنها ازدواج رسمی و دیگری ازدواجی است که زن و مرد بر اساس علاقه و یا تفاهم، زندگی را بدون ازدواج رسمی آغاز می‌ کنند. در چنین مواردی خطبه ازدواج و جاری شدن عقدی  که منجر به حلال شدن بر یکدیگر یافت نمی شود. قانون شرع به صورت شفاف بیان شده که نماینگر پویایی دین و مذهب است. روابط نامشروعِ همخانگی یا ازدواج سفیدنامشروع در صورت اثبات در حکم «زنا» خواهد بود و فرزند حاصل از این رابطه نامشروع تلقی می‌شود که مشکلات و مسائل خاص خود را به دنبال دارد. رابطه نامشروع در صورت اثبات جرم زنا سبب تعزیر و شلاق به عنوان مجازات قانونی تعیین شده است.[۶] طرفداران ازدواج سفید باید بدانند که قانون مجازات اسلامی با استناد به شرع هرگونه رابطه غیرشرعی بین زن و مرد، اعم از زنا و غیر زنا را ممنوع و برای آن مجازات تعیین کرده است.

۱. زنِ ازدواج سفید!

زنی که بدون قانون شرع و عرف با همخانه خود زندگی کرده است شاید زمانی از خواب بیدار شود. اما فطرت سرکوب شده او شاید یارای رهایی جستن از منجلاب ندارد. این گونه زنان در چنین رابطه هایی بیش از انواع دیگر ازدواج دچار خشونت خانگی می شوند و چنین روابطی زودتر از ازدواج های رسمی و شرعی از هم می پاشد. زن دچار سرگردانی و دوگانگی، شکست و شرمساری می شود. خود را تنها و رها و رانده شده از مردم و جامعه می بیند. هیچ گونه مدافع و برگ زرین سفیدی از ازدواج سفید نمی یابد. در ازدواج سفید آنچه بسیار به چشم می آید احساس عدم امنیت روانی برای هر دو طرف و خصوصاً برای دختران و زنان است. از آنجا که ساختار خلقت و شخصیت زنان بسیار هیجانی، لطیف و بر اساس ظرائف و پیچیدگی های خاص آنها طراحی شده، اینگونه روابط تأثیر مخرب و فاجعه آمیزی بر ذهن و روان آنها بر جای می گذارد. در چنین ارتباطاتی برای فرزندان و بارداری های احتمالی هیچ پیش بینی ای انجام نگرفته و همین امر سبب افزایش فرزندان و کودکان نامشروع و بدون هویت و شناسنامه، و افزایش آمار سقط جنین غیرقانونی و مرگ و میر ناشی از آن می شود.

۲. فرزندِ ازدواج سفید

فرزند حاصل از ازدواج سفید، بی هویت و بی خانواده باقی می ماند که نه آنها از والدین ارث می برند و نه والدین از آنها ارث می برند. کودکان حاصل این ازدواج ها در مورد شناسنامه و مساله هویت دچار معضل هستند. ولایت و سرپرستی و تعلیم و تربیت، حضانت و نفقه آنها نامعلوم، مسکوت و مبهم است. فرزندان ازدواج سفید برداشت درستی از خانواده و کارکردهای آن ندارند، خیلی دیر به بلوغ فکری لازم برای تعهد و مسئولیت پذیری ازدواج می رسند و از آن گریزانند. زیرا الگویی موفق در مورد ازدواج و خانواده تجربه نکرده اند. فرزندان هیچ گونه جان پناه و آشیانه محبتی نمی یابند. انگشت اشارت و انگ اجتماعی، امنیت عاطفی و بحران اخلاقی دامنگیرشان می شود.

ازدواج سفید و نظرات مراجع تقلید

در اسلام ازدواج قانونی و شرعی قابل قیاس با ازدواج سفید نیست. ازدواج سفید با ازدواج موقت نیز هیچ گونه قرابتی ندارند.[۷] آیا هم ‌باشی ‌هایی که ازدواج سفید نامیده می ‌شود، قابل انطباق با نکاح معاطاتی است؟ و یا هم‌ باشی و رابطه غیر مشروع است؟ هیچ فقیه و حقوق دانی نگفته است که ازدواج با رضایت باطنی کفایت می کند. ازدواج بدون لفظ، قانونی و مجاز نیست و حتما لفظ باید باشد. نکاح معاطاتی ازدواجی است که با قصد انشاء زوجیت شرعی، به ‌‌واسطه فعلی که عرفاً و با صراحت دلالت بر نکاح کند، انشاء عقد صورت می‌گیرد. همه یا اکثر مراجع تقلید در زناشویی اتفاق نظر دارند که تنها راضی بودن زن و مرد کفایت نمی کند. در اینجا به نظرات و فتاوای برخی فقهاء معاصر اشاره می شود.

۱. حضرت امام خمینی (ره)

حضرت امام خمینی (ره) در جلد ۲ تحریر الوسیله ازدواج معاطاتی را باطل می داند. قبل از نقل نظر حضرت امام لازم است معنای نکاح معاطاتی بیان شود. نکاح معاطاتی یعنی عقد بدون اجرای صیغه و ایجاب و قبول که این معنای رایجی است. چون مشهور فقها، لفظی بودن ایجاب و قبول را در عقد نکاح شرط می دانند لذا نکاح معاطاتی باطل است، و در این مورد ادعای اجماع شده است.[۸] هر چند برخی نکاح معاطاتی را صحیح دانسته اند ولی فقهای معاصر و نیز مشهور فقهاء آن را صحیح نمی دانند. در برخی منابع اینترنتی در این زمینه آمده است: معنای رایج ازدواج سفید؛ یعنی: همخانه شدن دو جنس مخالف بدون آن که عقدی شرعی انجام شود و محرمیتی مطابق با قواعد شرعی بینشان فراهم گردد و البته چنین پدیده شومی با مدیریت دشمنان اسلام با انگیزه پاشیدن نظام معنوی و روابط صحیح دینی و ازدواج شرعی بوجود آمده است و چنین رابطه ای شرعا جایز نیست و حرام هست.[۹]

۲. مقام معظم رهبری:

مقام معظم رهبری در دیدار اسفند ۹۷ در بیانات خود اشاره به این نوع ازدواج سفید نموده و فرمودند: «ازدواج های سخت، این ازدواج های دیر، این فرزندآوری کم، این به تعبیر غلط زشتشان «ازدواج های سفید» -که سیاه‌ترین نوع زندگی مزدوج است- همه‌ اینها به خاطر این است که خانواده از بین برود. رواج شهوات، از بین رفتن حیا و عفّت، امروز جزو برنامه‌های دشمن است.»[۱۰] تعبیر جالب و معنادار سیاه‌ترین نوع زندگی مزدوج توسط ایشان، حکایت از تیرگی و سیاه بختی این دسته از افراد دارد.

امروزه دشمنان جمهوری اسلامی ایران تنها راه مهار ایران را در پیگیری تهاجم فرهنگی و آندلوسیزه کردن ایران می دانند و تلاش دارند تا با بر هم زدن ساختار خانواده های مسلمان  و ترویج بی بند و باری، مهم ترین شاکله قوام و دوام جامعه اسلامی تضعیف و تخریب کنند که در این مسیر پدیده ازدواج سفید یکی از مهم ترین ابزارهای مورد توجه دشمن است، که مقام معظم رهبری با اشاره به این توطئه، از آن به عنوان «سیاه ترین ازدواج» یاد کردند. دشمنان ایران اسلامی با بهره گیری از ظرفیت های رسانه‌ای خود از جمله فضای مجازی و برخی شبکه های ماهواره ای معلوم الحال بیگانه اقدام به ترویج این بیماری اخلاقی و فرهنگی می کنند و باید هوشیارانه عمل کرد.

۳. آیت الله سیستانی:

حضرت آیت الله العظمی سیستانی در توضیح المسائل سیزده مرجع در ذیل مسأله ۲۳۸۲ می فرماید: در زناشویی چه دائم و چه غیر دائم باید صیغه خوانده شود و تنها راضی بودن زن و مرد کافی نیست.[۱۱].

۴. حضرت آیت الله مکارم شیرازی:

پرسش:

عده ای از دختران و پسران نامحرم با اعتقاد به اینکه رضایت قلبی جهت ازدواج دائم یا موقت کافی است و نیازی به خطبه عقد نمی باشد اقدام به زندگی مشترک در کنار هم و برقراری روابط زن و شوهری بدون عقد شرعی می نمایند؛ لطفا نظر مبارکتان را در مورد این کار که در اصطلاح برخی به ازدواج سفید نام گرفته است. در سوالات ذیل مرقوم فرمایید.

*آیا صرف رضایت دختر و پسر نامحرم برای زندگی در کنار هم به معنای محرمیت بوده و کفایت از صیغه عقد دائم و یا موقت می کند؟

پاسخ:

بدون شک رضایت قلبی کافی نیست و چنین ارتباطی، ارتباط نامشروع است و به عقیده ما نام ازدواج بر آن صحیح نیست خواه سفید باشد یا سیاه. [12]

۵. آیت الله شبیری زنجانی:

پرسش:

نظر به اینکه اخیرا عده ای از دختران و پسران تحت عنوان ازدواج سفید به همباشی پرداخته و عده ای از آنان این باور را دارند که چون طرفین رضایت دارند لذا همین رضایت قلبی کفایت از خطبه ازدواج دائم یا موقت دارد، خواهشمند است دیدگاه شرع مقدس را در این گونه موارد بیان فرمایید.

الف- آیا صرف رضایت دختر و پسر برای بودن با یکدیگر به مفهوم جاری شدن محرمیت و زوجیت است و یا خواندن خطبه عقد دائم یا موقت ضروری است؟

ب-در صورتی که جاری شدن خطبه عقد ضرورت دارد آیا این ضرورت برای زوجیت دائم است یا برای زوجیت موقت نیز خواندن خطبه ضرورت دارد و رضایت قلبی مکفی نیست؟

پاسخ:

فارغ از سایر شرایط، در ازدواج دائم و موقت، خواندن صیغه لازم است.[۱۳]

۶. آیت الله سبحانی:

رفاقت دختر و پسر براى آزمایش اخلاق

سؤال ۱۲۵۷. آیا رفاقت و دوستى دختر و پسر در ظرفى از زمان صرفاً به عنوان آزمایش اخلاق و تفکر که شاید گاهى همراه با ظنز و شوخى مى باشد جایز است؟

پاسخ:

این نوع رفاقت ها سرانجام خوبى ندارد و طنز و شوخى نیز جایز نیست و «اخدان» در قرآن کریم ناظر به این موضوع است. والله العالم.[۱۴]

سؤال: آیا صرف رضایت دختر و پسر برای بودن با یکدیگر به مفهوم جاری شدن محرمیت و زوجیت است و یا خواندن خطبه عقد دائم یا موقت ضروری است؟

پاسخ:

ازدواج سفید همان ازدواج معاطاتی است و شرعا کافی نیست و باید اگر باکره است با اذن پدر عقد خوانده شود و مهریه معین شود متاسفانه موضوعی که شبیه زنا رایگان است نام ازدواج به خود گرفته است.[۱۵]

بسیاری از بزرگان و اندیشمندان این گونه ارتباط و رابطه نامشروع ازدواج را صحیح نمی دانند و برخلاف ارزش های اخلاقی و احکام شرع می باشد.

هشدار جدی!

بر همگان روشن است که با ورود و گسترش رسانه های ارتباط جهانی، ماهواره، اینترنت، شبکه های اجتماعی و…در کشور ما همانند کشورهای غربی، سبک زندگی متفاوتی آفریده و ارزش های گوناگونی را شکل داده است. افزایش سن ازدواج، باور‌های غلط، مشکلات اقتصادی، دوری از معنویت، محرومیت از فواید ازدواج پاک، فرایند نوسازی و مدرنیته غربی، تغییر ساختار اجتماعی و فرهنگی، الگوی روابط زن و مرد و ساختار خانواده دچار دگرگونی و تغییرات نوینی شده است. بر اساس نتایج برخی از پژوهش ها، شرایط اقتصادی، چهارچوب رسمی و قانونی، شرایط خانوادگی، کمرنگ شدن نظارت، زیست در مهاجرت، تجربه رابطه و جهان بینی فردی از عوامل اصلی در گرایش به ازدواج سفید بوده است. که باید راه علاجی در پیش گرفت.

جمع بندی

ازدواج سفید سوغات غرب و مربوط به سبک زندگی غیر دینی است. منظور از ازدواج سفید زندگی مشترک زن و مرد بدون ازدواج رسمی است،  به گونه ای که زن و مرد بدون اجرای خطبه عقد، زندگی مشترک را رقم می زنند. منشأ این گونه ارتباط به غرب برمی گردد که با اهداف مختلف امروزه تلاش در عادی جلوه دادن ان در جوامع اسلامی می کنند. ازدواج سفید در تضادّ با دین و ستیز با سبک زندگی اسلامی و جوامع اسلامی بوده و سیاه ترین نوع زندگی بشمار می آید. این نوع ارتباط پیامدها و آسیب های فراون فردی و اجتماعی و غرق شدن در منجلاب فساد فرهنگی جوامع انسانی و اسلامی به دنبال دارد. از جهت شرعی نیز فقهاء و مراجع تقلید ازدواج سفید را جایز ندانسته و نوعی هنجارشکنی و منشأ فروپاشی استحکام خانواده می دانند. جامعه اسلامی، مسؤلین دست اندرکار، متولیان دینی و فرهنگی، و جوانان مسلمان باید نسبت به پدیده شوم ازدواج سفید و ارتباط مشکوک، وظیفه اطلاع رسانی، اقدام پیشگیرانه، افزایش آگاهی و شناخت و…را نسبت به جامعه و خانواده جدّی بگیرند. و با تقویت ایمان و اعتقاد دینی و تعهد به ارزش ها و با شناخت به پیامد های آن می بایست اهتمام و توجه بیشتری در مسیر حق و حقیقت گام بردارند.

پی نوشت ها

[۱] White marriage

[۲] Cohabitation

[۳] بلاذری، فتوح البلدان (قاهره، المکتبه التجاریه الکبری، ۱۹۵۹م) ص ۲۳۲

[۴] رابطه نامشروع در فصل ۱۸ قانون مجازات اسلامی‌ با عنوان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی معرفی شده و در ماده ۶۳۷ این قانون تشریح شده است.

[۵] ماهنامه فرهنگی اجتماعی پایش سبک زندگی، ش۶

[۶] farsnews.com

[۷] ساروخانی، باقر، مقدمه‌ای بر جامعه شناسی خانواده، ص۸۱-۸۲

[۸] امام خمینی، تحریرالوسیله، ج‌۲، ص ۲۳۴

[۹] anhar.ir

[۱۰] بیانات مقام معظم رهبری، تاریخ ۷/اسفند/۹۷

[۱۱] مسأله ۲۳۶۳، توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید.

[۱۲] hadana.ir

[۱۳] khabaronline.ir

[۱۴] پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله سبحانی

[۱۵] khabaronline.ir

منبع: با ما بخون ، پایگاه حوزه