انگشتر عقیق کبود حضرت علی (ع)

دسته بندی: مذهبی انگشتر عقیق کبود حضرت علی (ع)

خلاصه پرسش
آیا این مطلب صحت دارد که علی(ع) هنگام احساس فتنه در جامعه انگشتر عقیق کبود به دست می‌کردند؟
پرسش
آیا این مطلب صحت دارد که علی(ع) هنگام احساس فتنه در جامعه انگشتر عقیق کبود به دست می‌کردند؟
پاسخ اجمالی
گرچه روایات متعددی وجود دارد که حضرت امام علی(ع) انگشتر عقیق را مورد استفاده قرار می‌دادند؛ چنان‌که در روایتی نقل شده است: «امیرالمؤمنین على(ع) چهار انگشتر داشت که به انگشت می‌کرد: انگشتر یاقوت براى بزرگواریش، انگشتر فیروزه براى پیروزیش، انگشترى از آهن چینى براى نیرومندیش و انگشتر عقیق براى حفظش».[۱]
اما با جستجویی در منابع معتبر روایی، روایتی نیافتیم که ناظر به «در دست کردن انگشتر عقیق کبود هنگام فتنه» باشد و آنچه در برخی سایت‌ها نیز در این ارتباط اعلام شده، ارجاع به منبعی در آنها مشاهده نمی‌شود.
با این وجود، اگر بعدها گزارشی در این زمینه یافتیم، آن را به اطلاع پرسشگران گرامی خواهیم رساند.

[۱]. شیخ صدوق، الخصال، ج ‏۱، ص ۱۹۹، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۶۲ش.
منبع: با ما بخون ، اسلام کوئست