بعد از برپایی قیامت سرنوشت فرشتگان و شیطان چه می‌ شود؟

دسته بندی: مذهبی بعد از برپایی قیامت سرنوشت فرشتگان و شیطان چه می‌ شود؟

پرسش
سلام؛ بعد از قیامت سرنوشت فرشتگان و شیطان چه می‌شود؟
پاسخ اجمالی
سرنوشت شیطان پس از برپایی قیامت روشن است که برای همیشه در جهنم می‌ماند. قرآن کریم در این باره می‌فرماید: «پس سرانجام کار هر دو (شیطان و کافر) آن شد که هر دو در آتش‌‏اند، جاودانه در آن می‌مانند، و این است کیفر ستم‌کاران».[۱]، [۲]
اما فرشتگان هر چند در وقایع برپایی قیامت با انسان‌‌ها مشترک هستند،[۳] اما آیه و روایتی که اشاره به سرنوشت نهایی آنها پس از برپایی قیامت داشته باشد، یافت نشد؛ در عین حال می‌توان گفت: فرشتگان دارای اقسام و مراتب‌اند؛ مثلاً عده‌‌ای از فرشتگان که مسئولیت آنها نگهداری و اداره این جهان بوده و یا آنکه مانند فرشتگان «رقیب» و «عتید»، نگهبان کردار و رفتار انسان‌ها می‌باشند، طبیعی است که با پایان جهان، مسئولیت آنها نیز پایان می‌یابد؛ و در قیامت در مسئولیت و جایگاهی که مناسب وجودشان هست قرار می‌گیرند؛ برخی نیز که وظیفه آنها اختصاص به دنیا نداشت به وظیفه و مسئولیت خود ادامه می‌دهند؛ برخی نیز در پست و مسئولیت‌های جدید عالم آخرت مثلاً نگهبانی از بهشت یا جهنم مشغول به کار هستند.[۴]

[۱]. حشر، ۱۷.
[۲]. برای اطلاع بیشتر، ر. ک: ۲۹۰۱۳.
[۳]. ر. ک: ۱۶۱.
[۴]. ر. ک: ۱۸۵۳، ۹۶۴۶۸، ۳۳۶۹۴ و ۴۸۴۹۵.
منبع: با ما بخون ، اسلام کوئست