جنگ نمارق چه جنگی بود؟

دسته بندی: مذهبی جنگ نمارق چه جنگی بود؟

پرسش
جنگ نمارق به فرماندهی چه فرد و در کجا رخ داده است؟
پاسخ اجمالی
خلاصه‌ای از گزارش‌های مرتبط با «جنگ نمارق»
هنگامی که «عمر بن خطاب» به خلافت نشست و از گزارش «مثنی بن حارثه» مبنی بر پیشروی و تهاجم ایرانیان آگاه شد، مسلمانان را به نبرد با آنها تشویق کرد، اما چون قدرت ایرانیان زبانزد همه بود، سپاهیان بی‌شمار داشته و مملکت‌های مختلفی را تحت سلطه داشتند، کسی داوطلب جنگ نمی‌شد،[۱] تا آن‌که «ابو عبیده بن مسعود بن عمرو ثقفی» (پدر مختار ثقفی[۲]) به همراه «سعد بن عبید انصاری» و «سلیط بن قیس انصاری» و گروهی از مردم، آمادگی خود را اعلام کردند. عمر نیز «ابو عبیده» را به فرماندهی برگزید و آنان را روانه نبرد کرد. همچنین به «مثنی بن حارثه شیبانی» دستور داد که به «ابو عبیده» پیوسته و در اطاعت او باشد. بعد از این بود که «جنگ نمارق» که شهرى در نزدیک کوفه بود[۳] رُخ داد و ایرانیان در آن نبرد شکست خورده و شماری از آنان نیز به اسارت درآمدند.[۴]

[۱]. طبری، محمد بن جریر، تاریخ الامم و الملوک، ج ‏۳، ص ۴۴۴، بیروت، روائع التراث العربى‏،  چاپ دوم‏، ۱۳۸۷ق.
[۲]. ر.ک: ابن عبدالبر، یوسف بن عبد الله‏، الاستیعاب فی معرفه الأصحاب، تحقیق: البجاوی، علی محمد، ج ‏۴، ص ۱۷۰۹، بیروت، دار الجیل، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
[۳]. یاقوت حموی، شهاب الدین ابو عبد الله، معجم البلدان، ج ‏۵، ص ۳۰۴، دار صادر، بیروت، چاپ دوم، ۱۹۹۵م.
[۴]. ر.ک: تاریخ الامم و الملوک، ج ‏۳، ص ۴۴۶ – ۴۵۰؛ ابن اثیر جزرى‏، ابو الحسن على بن محمد، الکامل فی التاریخ، ج ‏۲، ص ۴۳۴ – ۴۳۵، بیروت، دار الصادر، ۱۳۸۵ق.
منبع: با ما بخون ، اسلام کوئست