حکم عطر زدن زنان

دسته بندی: مذهبی حکم عطر زدن زنان

پرسش در مورد حکم عطر زدن زنان
آیا حدیثى موجود است که بگوید اگر زنى عطر بزند و مرد بوى او را استشمام کند، براى آن زن در حکم زنا است؟
پاسخ اجمالی
روایاتی در نکوهش عطر زدن زن در برابر مرد نامحرم وجود دارد که در این زمینه می‌توانید به «وسائل الشیعه»، ج ۲۰، ص ۱۶۰ مراجعه کنید.[۱] اما روایتی مبنی بر این‌که چنین عطر زدنی در حکم زنا است را در منابع معتبر روایی شیعی نیافتیم، اما در برخی کتب اهل‌سنت و برخی منابع ثانویه شیعی به نقل از آنها روایت ناظر به موضوع پرسش را می‌توان یافت: رسول خدا(ص) فرمود: «هر زنى که خود را معطّر کند و از خانه بیرون رود تا مردم بوى خوش او را استشمام کنند او در زمره زناکاران است».[۲]
به هر حال بر فرض پذیرش این روایت؛ محتوای آن، مشابه روایاتی است که برای هر عضو، زنایی را در نظر گرفته است و به عنوان نمونه، زنای چشم را نگاه حرام می‌داند. این روایت نیز ناظر به ارتکاب این نوع گناه می‌باشد، نه آن‌که عطر زدن، گناهی معادل با زنا و فاحشه معروفی داشته باشد که انجام دهنده آن، مستحق حد شرعی است.

[۱]. «بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِلْمَرْأَهِ أَنْ تُسْخِطَ زَوْجَهَا وَ لَا تَتَطَیَّبَ وَ لَا تَتَزَیَّنَ لِغَیْرِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ وَجَبَتْ إِزَالَتُه‏»؛ شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
[۲]. ورام بن أبی فراس، مسعود بن عیسى، تنبیه الخواطر و نزهه النواظر المعروف بمجموعه ورّام، ج ‏۱، ص ۲۸، قم، مکتبه فقیه، چاپ اول، ۱۴۱۰ق؛ ابن حنبل، احمد بن محمد، مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج ‏۳۲، ص ۴۸۳، بیروت، مؤسسه الرساله، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
منبع: با ما بخون ، اسلام کوئست