خانم من بدون اجازه از خانه خارج می شود. چه برخوردی داشته باشم؟

دسته بندی: مذهبی خانم من بدون اجازه از خانه خارج می شود. چه برخوردی داشته باشم؟

خانمم بدون اجازه من جاهای زیادی می رود و سوال می کنم کجا رفتی مثلا میگوید رفتم خونه خانم فلانی میگم من راضی نیستم میگه خانم خوبیه و یا جای بدی نرفتم و میگه من مگه زندانیم تو خونه من چکار باید بکنم؟

در اینکه کار همسرتان درست نیست و نباید بدون اجازه شما از منزل بیرون بروند که شکی نیست. به ایشان توضیح بدهید که اجازه گرفتن ایشان برای بیرون رفتن از منزل، جزء حقوق شماست و باید در این مورد توجه بیشتری داشته باشد.

سعی کنید با مهربانی و محبتی که در موارد دیگر نسبت به ایشان ابراز می کنید، علاقه ایجاد کرده و کاری کنید که خودش دوست داشته باشد به خاطر شما کاری انجام داده و از خواسته هایش چشم پوشی کند. بهترین روش برای اینکه کسی را وادار به فرمانبرداری کنید، اینست که با محبت او را جذب خودتان کرده و هرچه بیشتر او را علاقمند به خودتان کنید. طوری که خودش نخواهد برخلاف نظر شما رفتار کند.

اما به یک نکته هم توجه بفرمایید. چرا از ایشان می خواهید که بیرون نرود؟ آیا نسبت به افرادی که با آنها ارتباط دارد، حس خوبی ندارید؟ نسبت به خود همسرتان مسئله ای دارید؟ یا جسارتا این فقط یک احساس قدرت نمائی ست؟!
توجه بفرمایید که اگر بدون هیچ دلیل منطقی و موجهی، فقط بخواهید ریاست کرده و قدرت نمائی کنید، دیر یا زود محبت و مهر را در زندگی  تان از دست داده و دچار مشکل خواهید شد. درست است که خداوند مدیریت منزل را به مرد سپرده، اما دقت کنید که این یک وظیفه و مسئولیت است، نه اعمال قدرت و برتری.

بنابراین برای حفظ و استحکام بنیان زندگی تان، تا می توانید از مهر و محبت، همراه با اقتدار استفاده کنید. قدرت نمائی به تنهائی، فقط ریشه زندگی تان را سست خواهد کرد.

منبع: با ما بخون ، شهر سوال