خواندن سوره «یس» و هدیه آن به حضرت زهرا (س)

دسته بندی: مذهبی خواندن سوره «یس» و هدیه آن به حضرت زهرا (س)

خلاصه پرسش
این‌که برخی علما توصیه می‌کنند که سوره «یس» خوانده شده و ثواب آن هدیه آن به حضرت زهرا (س) شود، مستندش چیست؟
پرسش
سلام؛ چرا علما تاکید زیادی بر خواندن سوره «یس» و هدیه آن به حضرت زهرا(س) دارند؟ ارتباط آن چیست؟
پاسخ اجمالی
گرچه قرائت هر بخشی از قرآن و هدیه آن به روح بزرگ بانویی که سرور جهانیان است از اجر و پاداش برخوردار خواهد بود، اما در منابع معتبر روایی، توصیه‌ای نیافتیم مبنی بر اینکه خصوص سوره یس را برای حضرتشان بخوانیم. منشأ این توصیه شاید وجود تناسبی باشد که در توصیف این سوره از قرآن و نیز حضرت زهرا(س) ارائه شده است. بدین صورت که از جانبی حضرت زهرا(س) «ریحانه النبی» لقب گرفته[۱] و از طرفی دیگر، سوره یس نیز به عنوان «ریحانه القرآن» معرفی شده است.[۲]
شاید نیز چنین ختمی حاصل مکاشفات برخی اولیای الهی باشد که با وجود پذیرش اینکه دوستان خدا می‌توانند مکاشفاتی داشته باشند، اما در این پایگاه متکفل تعیین صحت و سقم یکایک مصادیق آنها نیستیم.

[۱]. ریحانه، لقب فاطمه زهرا(س) ۹۳۰۵۷
[۲]. «عَلِّمُوا أَوْلَادَکُمْ یَس فَإِنَّهَا رَیْحَانَهُ الْقُرْآن‏»؛ شیخ صدوق، امالی، ص ۶۷۷، بیروت، اعلمی، چاپ پنجم، ۱۴۰۰ق.
منبع: با ما بخون ، اسلام کوئست