صراط حمید چیست؟

دسته بندی: مذهبی صراط حمید چیست؟

پاسخ اجمالی
«حمید» از صفات خدای متعال است؛ یعنی خدایی است که مستحق حمد و ستایش است؛[۱] لذا «صراط الحمید»، یعنی راه خدایى که مستحق حمد و ستایش است.[۲]
برخی گفته‌اند؛ «صراط حمید» راه ثابت و استواری است که پویندگان آن در زندگی دنیا، به نعمت‌های آخرت رهنمون می‌شوند.[۳] و به تعبیر دیگر، این‌که قرآن کریم در وصف مؤمنان فرمود: «وَ هُدُوا إِلى‏ صِراطِ الْحَمِیدِ»؛[۴] (و به راه ستوده رهنمایى گشته‌‏اند) یعنی به راه خدا که همان دین خدا و دین اسلام است، هدایت شده‌اند.[۵]
برخی هم معتقدند‏ «صراط الحمید» راه به سوی ولایت است.[۶]
[۱]. شیخ طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، مقدمه، تهرانی، شیخ آقابزرگ، تحقیق، قصیر عاملی، احمد، ج ‏۷، ص ۳۰۵، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا.
[۲]. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، مقدمه، بلاغی‏، محمد جواد، ج ‏۷، ص ۱۲۵، تهران، ناصر خسرو، چاپ سوم، ۱۳۷۲ش.
[۳]. مغنیه، محمد جواد، تفسیر الکاشف، ج ‏۵، ص ۳۲۱، تهران، دار الکتب الإسلامیه، چاپ اول، ۱۴۲۴ق.
[۴]. حج، ۲۴.
[۵]. قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لأحکام القرآن، ج ‏۱۳، ص ۳۱، تهران، ناصر خسرو، چاپ اول، ۱۳۶۴ش.
[۶]. بحرانی، سید هاشم، البرهان فی تفسیر القرآن، ج ‏۳، ص ۸۶۶، تهران، بنیاد بعثت، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
منبع: با ما بخون ، اسلام کوئست