ضرورت هدایت مالکیت فکری به سمت ارزش افزوده

دسته بندی: خلاقیت و کارآفرینی

مدیرکل دفترنوآوری و کسب وکار نوین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور گفت:ارتقای مالکیت فکری تنها به بحث حقوقی خلاصه نمی‌شود و باید به سمت فروش و منعفت زایی اختراعات هدایت شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، حسام زند حسامی در سمینار دو روزه تجاری سازی اختراعات در دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری و استارت اپ ها گفت: در این کارگاه محورهایی از جمله تجاری سازی برای دانشگاه‌ها و تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و مالی آن، انتقال فناوری و مأموریت دانشگاه، تجاری سازی برای استارت آپ ها و اسپین اوت ها، اکوسیستم‌های کارآفرینی، ارزیابی افشاهای اختراع، تجاری سازی و بازاریابی فناوری ارائه می‌شود.

وی افزود: در جلسه پرسش و پاسخ، فرآیند قبل از تجاری سازی، صدور مجوز نرم افزار در پروژه‌ها، معرفی قراردادها و موافقت نامه‌ها توسط دکتر مارتین جاکل از دانشگاه علمی و کاربردی zhaw زوریخ سوئیس و جولین نوالوا دانشگاه unitec ژنو ارائه می‌شود.

مدیرکل دفتر نوآوری و کسب و کار نوین معاونت علمی و فناوری در ادامه برگزاری این سمینار گفت: تلاش ما این است که نظام فضای مالکیت فکری را در کنار مسائل حقوقی هم از بعد اقتصادی اجتماعی و مدیریتی ارتقا دهیم و این فعالیت را از پنج سال گذشته شروع و با سهمی که در احیا قانون مالکیت فکری داشتیم، این اقدامات را آغاز کردیم.

وی با اشاره به وجود ضعف در حوزه مالکیت فکری در کشور گفت: این کارگاه در خصوص مالکیت فکری اعم از پتنت، ثبت پتنت، جستجوی پتنت و مشاوره‌هایی که در حوزه اختراع ارائه می‌شود، پیش بینی شده است و همچنان در کشور با توجه به پتانسیل‌های موجود نیاز به بهبود شرایط داریم.

منبع: با ما بخون ، خبرگزاری مهر