علایق انسان پس از مرگ

دسته بندی: مذهبی علایق انسان پس از مرگ

خلاصه پرسش در مورد علایق انسان
آیا بعد از مرگ، علاقه‌ای که انسانها به برخی رشته‌های علمی داشتند از آنان سلب می‌شود؟
پرسش
آیا بعد از مرگ؛ اطلاعات، علم و آگاهی و یا علاقه ما در خصوص رشته‌ای خاص مثلاً کامپیوتر، موسیقی، یا سیارات و کهکشان‌ها از بین می‌روند؟ مثلاً وقتی شخصی فوت کرد دیگر جز خدا و برزخ تا قیامت هیچ چیز در ذهنش نیست؟ به نظرم این بی‌انصافیه!
پاسخ اجمالی
اگر آن شخصی که دنیا را ترک کرده، انسانی گناهکار و مشرک باشد، آن‌چنان دچار عذاب خواهد شد که خود به خود همه این علاقه‌ها از یادش خواهد رفت و فقط به خود و مصیبتش مشغول خواهد بود. اما انسان نیکوکار که در رحمت خدا قرار گرفته است، هرچه که بخواهد برایش فراهم می‌شود، حتی اگر علایق و اطلاعاتی باشد که در دنیا به آن تعلق خاطر داشته است. البته مشاهده و برخورداری از برخی نعمت‌های اخروی چنان جذاب است که انسان با اختیار یا بی‌اختیار، از دلبستگی‌های دنیایی خود دست بر می‌دارد؛ خصوصاً مطالبی که در عوالم آخرت کاربرد نداشته و فایده‌ای بر آن مترتب نباشد.
برای آگاهی بیشتر نمایه‌های زیر را مطالعه کنید:
خوابیدن در بهشت ۵۹۷۹
«تفاوت پاداش دنیوی با اخروی»، سؤال ۲۸۱۳۷
«پاداش ابرار و نیکان در قیامت از نگاه قرآن»، سؤال ۴۳۷۴۷
«آگاهی روح پس از مرگ»، سؤال ۹۹۱

منبع: با ما بخون ، اسلام کوئست