فرو بردن آب دهان و خلط برای روزه دار چه حکمی دارد؟

دسته بندی: مذهبی فرو بردن آب دهان و خلط برای روزه دار چه حکمی دارد؟

فرو بردن آب دهان روزه را باطل نمی کند، هر چند زیاد باشد.

طبق نظر مراجع عظام تقلید فرو دادن اخلاط سر و سینه و آب بینی، اگر به فضای دهان نرسیده باشد ضرری به روزه نمی رساند، اما اگر به فضای دهان رسیده باشد، طبق نظر بعضی از مراجع جایز نیست و طبق نظر بعضی احتیاط واجب و طبق نظر بعضی دیگر احتیاط مستحب است که از فرو بردن آن خودداری شود.[۱]

آیت الله خامنه‌ای:‌ فرو بردن اخلاط سر و سینه، اگر به فضای دهان نرسیده باشد، اشکالی ندارد؛ ولی در حال روزه اگر به فضای دهان رسیده،‌ باید بنابر احتیاط واجب آن را فرو نبرد، و اگر به عمد فرو برد، بنابر احتیاط، قضا و کفاره بر او واجب می  شود.[۲]

آیت الله سیستانی: فرو بردن اخلاط سر و سینه، اگر به فضای دهان نرسیده باشد، اشکالی ندارد؛ ولی اگر به فضای دهان رسیده، احتیاط مستحب آن است که فرو نبرد.[۲]

نکته: مرز فضای دهان و حلق، مخرج حرف (خ) می باشد.

پی نوشت:
۱. توضیح المسائل مراجع، ج ۱، ص ۸۹۴، م ۱۵۷۹، ۱۵۸۰؛ اجوبه الاستفتاءات (ترجمه فارسی)، ص ۱۷۷-۱۷۸، سؤال ۷۹۹.
۲. توضیح المسائل مراجع  مسئله مسأله ۱۵۸۰ – فتاوای آیت الله العظمی خامنه ای، احکام عبادات، بخش روزه، ص ۳۵۸

منبع: با ما بخون ، شهر سوال