معنای رجب چیست؟

دسته بندی: مذهبی معنای رجب چیست؟

پرسش در مورد معنای رجب
رجب به چه معنا است و نام چه چیزی است؟
پاسخ اجمالی
«رجب»؛ نام نهمین ماه از ماه‌های قمری است. بر اساس آنچه در کتب لغوی آمده، این ریشه در موارد «بزرگ‌داشت چیزی از روی هیبت آن» مورد استفاده قرار می‌گیرد. و این ماه را نیز از آن رو رجب نامیده‌اند که در دوران جاهلیت، آن‌را بزرگ شمرده و جنگ در آن‌را ممنوع و حرام می‌شمردند،[۱] که پس از اسلام نیز این سنت ادامه یافت.[۲]
شایان ذکر است، در منابع حدیثی هم از این ماه به عنوان ماهی با عظمت و پر فضیلت یاد شده و بر انجام عبادات و اعمال نیک در آن بیشتر سفارش شده است.[۳]
در روایتی، از امام صادق(ع) نقل شده است که ماه رجب را «اصب» (ریزش زیاد) نامیده‌اند؛ زیرا در این ماه، رحمت الهی بر بندگانش بیشتر سرازیر می‌گردد.[۴]
همچنین در حدیثی دیگر، امام کاظم(ع) فرمودند: «رجب نام نهرى در بهشت است که از شیر سفیدتر و از عسل شیرین‌تر است، پس کسى که یک روز از رجب را روزه بدارد، خدا از آن نهر به او مى‌نوشاند».[۵]

[۱]. ر. ک: جوهرى، اسماعیل بن حماد، الصحاح – تاج اللغه و صحاح العربیه، ج ‌۱، ص ۱۳۳، بیروت، لبنان، دار العلم للملایین، چاپ اول، ۱۴۱۰‍ق؛ ابو الحسین، احمد بن فارس بن زکریا، معجم مقائیس اللغه، ج ‌۲، ص ۴۹۶، قم، دفتر تبلیغات اسلامى، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
[۲]. جهت آگاهی بیشتر در این زمینه، ر. ک:‌ ۶۴۸۸ ( اسلام و حرمت ماه های حرام ).
[۳]. جهت آگاهی بیشتر در این زمینه، ر. ک:‌ ۱۴۴۳۹ ( أعمال ماه رجب ).
[۴]. قمّى اشعرى، احمد بن محمد بن عیسى، النوادر، ص ۱۸، قم، مدرسه امام مهدى عجل الله تعالى فرجه الشریف، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.
[۵]. صدوق، محمّد بن على بن بابویه، من لا یحضره الفقیه، ج ‌۲، ص ۹۲، ح ۱۸۲۱، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
منبع: با ما بخون ، اسلام کوئست