چرا در قرآن کریم از جبرئیل و میکائیل به صورت «جبریل» و «میکال» یاد شده است؟

دسته بندی: مذهبی چرا در قرآن کریم از جبرئیل و میکائیل به صورت «جبریل» و «میکال» یاد شده است؟

پرسش
سلام؛ چرا در آیه ۹۸ سوره مبارکه بقره، حضرات جبرئیل و میکائیل (ع) به صورت «جبریل» و «میکال» نامیده شدند؟
پاسخ اجمالی
نام “جبریل” سه بار،[۱] و نام “میکال” یک‌بار[۲] در قرآن مجید آمده و نام این دو فرشته بزرگ الهی در این کتاب مقدس به صورت “جبرئیل” و “میکائیل” ذکر نشده است.
البته در گزارش‌های تاریخی و روایی و نیز در گفت‌وگوهای معمولى مسلمانان، جبرئیل و میکائیل هر دو با همزه و یاء نیز تلفظ می‌شوند.
جمعى عقیده دارند که “جبریل” لفظى است عبرانى و اصل آن “جبرئیل” به معناى “مرد خدا” یا “قوت خدا” است؛ یعنی “جبر” به معناى “قوت” یا “مرد” و “ئیل” به معناى “خدا” است.[۳]
و این اختلاف در تلفظ، ناشی از دخیل و معرب بودن این واژه‌ها است؛ چون در فرایند وارد شدن یک واژه از زبانی به زبان دیگر، ممکن است تلفظ‌های مختلفی از آن در جامعه مقصد رواج یابد.

[۱]. بقره، ۹۷، ۹۸؛ تحریم، ۴.
[۲]. بقره، ۹۸.
[۳]. ر. ک: مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج ‏۱، ص ۳۶۳، تهران، دار الکتب الإسلامیه، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.
منبع: با ما بخون ، اسلام کوئست