چرا نام فرشتگان مقرّب الهی اسماء عبری است

دسته بندی: مذهبی چرا نام فرشتگان مقرّب الهی اسماء عبری است

خلاصه پرسش
چرا نام فرشتگان مقرّب الهی مانند «جبرئیل» و «میکائیل»، عبری است و آیا فرشته‌ای با نام عربی داریم؟
پرسش
چرا نام فرشتگان مقرّب الهی اسماء عبری است: «جبرئیل، اسرافیل، عزرائیل و میکائیل»؟
پاسخ اجمالی
زبانهای کهنی مانند عبری و آرامی زبان بسیاری از پیامبران و نیز کتاب‌های آسمانی ادیان گذشته بوده است. از این رو بسیاری از واژه‌های موجود در آنها – چون نام فرشتگان معروف و مقرّب – با استفاده از چنین زبانهایی به مخاطبان منتقل شده و در ادامه، وارد دیگر زبانها – چون عربی – شده و تا زمان ظهور اسلام باقی مانده است. از این‌رو، نام این فرشتگان نیز همچون نام برخی پیامبران مانند حضرت ابراهیم، اسماعیل و… در میان تمام زبان‌ها به همان لفظ کهن آن مشهور شده است. البته ممکن است در برخی نام‌ها تغییر مختصری نیز ایجاد شده باشد.
با این وجود در منابع اسلامی از فرشتگان دیگری نیز یاد می‌شود که ریشه نام آنها، زبان عربی است؛ مانند فرشته نگهبان جهنم که در قرآن از ایشان با نام «مالِکُ» یاد شده است.[۱]

[۱]. «وَ نادَوْا یا مالِکُ لِیَقْضِ عَلَیْنا رَبُّکَ»؛ زخرف، ۷۷.
منبع: با ما بخون ، اسلام کوئست