چگونه تندی فلفل را از بین ببریم!

دسته بندی: نکات خانه داری

در میان نوشیدنی ها و خوردنی ها, شیر و ماست و خامه از بقیه مشهورترند!
چربی, نشاسته و شکر هم به خوبی از شدت تندی می کاهند!
اما چیزی که بیشتر از همه به برطرف کردن اثر تندی کمک میکند, یک تکه نان تست آغشته به پنیر ماسکارپونه است!
کاپسایسین موجود در فلفل به خوبی در چربی حل می شود و از آنجا که پنیر ماسکارپونه چرب است, حلال خوبی برای این ماده تند و سوزآور به شمار می آید. به این ترتیب در مبارزه با سوزش فلفل ابتدا ماسکارپونه وارد عمل میشود و با کاپسایسین پیوند برقرار میکند و سپس نان تست سطح زبان را از باقیمانده این ماده بر روی زبان آزاد میکند.

منبع: با ما بخون ، سر آشپز