چگونه ممکن است امامان (ع) تمام کارهای شیعیان را تحت نظر داشته باشند؟

دسته بندی: مذهبی چگونه ممکن است امامان (ع) تمام کارهای شیعیان را تحت نظر داشته باشند؟

خلاصه پرسش
چگونه ممکن است امامان(ع) تمام کارهای شیعیان را تحت نظر داشته و با مشاهده کارهای نیک و بدشان، در یک لحظه هم اندوهگین باشند و هم شاد؟!
پرسش
این‌که در روایت آمده است؛ امام از شادی ما شاد و از غم ما غمگین می‌شود، این چگونه ممکن است؟! در حالی‌که ممکن است در یک لحظه تعداد زیادی از شیعیان غمگین و تعداد زیادی شاد باشند. این غم و شادی با وجود مثالی است یا با وجود مادی؟
پاسخ اجمالی
همان‌گونه که خداوند در تمام لحظات به همه مخلوقات توجه داشته و همه موجودات نزد خداوند حاضرند و حق تعالی، پروردگار همه است و در هر لحظه نعمت‌هایی را نسبت به میلیاردها تن هدیه کرده، و در همان لحظه، نعمت‌هایی را از میلیاردها فرد دیگر باز می‌گیرد، و هم نسبت به عده‌ای از بندگان راضی و خشنود بوده و در همان لحظه نسبت به عده‌ای دیگر خشمگین و ناراضی است، امامان معصوم(ع) نیز از آن‌جا که مظهر اسماء و صفات و به تعبیر قرآن کریم، خلیفه خداوند هستند، می‌توانند در یک لحظه نسبت به رفتار عده‌ای خوشحال بوده و در همان زمان به‌جهت رفتار عده‌ای دیگر غمگین و محزون شوند.[۱] گرچه توضیح فلسفی این موضوع آن‌را باید در کتاب‌های فلسفی و حکمت متعالیه جستجو کرد.[۲]
اما شاید بتوان برای تقریب به ذهن از مثال‌هایی مانند سیستم پشتیبانی کننده سایت‌های جستجوگر بهره جست؛ که در برابر میلیون‌ها درخواست متفاوت اما هم‌زمان، واکنش‌های مختلف و متناسبی ارائه می‌دهند. آیا برای خدا دشوار است که چنین امکانی که بشر نیز بدان دست یافته را در وجود برخی افراد برگزیده‌اش قرار دهد؟!
[۱]. ر. ک: «علاقه امامان(ع) نسبت به شیعیان»، ۵۹۵۳۷.
[۲]. ر. ک: «منظور از وجود تفصیلی و وجود جمعی در حکمت متعالیه»، ۴۲۵۵۱.
منبع: با ما بخون ، اسلام کوئست