ماه شعبان

آیا باید کل ماه شعبان را نیز روزه گرفت؟

خلاصه پرسش در مورد روزه ماه شعبان روایاتی توصیه به اتصال روزه شعبان به رمضان نموده و روزه دو ماه پیاپی را مطلوب می‌دانند، اما برخی روایات نیز سفارش می‌کنند تا یکی دو روز از شعبان را افطار کنیم. دلیل این اختلاف چیست؟ پرسش فاصله انداختن یک روز مابین روزه ماه شعبان و رمضان را شرح دهید، با این‌که اهل‌بیت(ع) فرمودند کل ماه شعبان را روزه بگیرید. پاسخ اجمالی درباره

شعبان ماه شریفی است و آن ماه من است، حاملان عرش آن را بزرگ می‌شمارند و حق آن را می‌شناسند، آن ماهی است که در آن همچون ماه رمضان، روزی بندگان زیاد می‌شود. رسول‌ خدا محمد مصطفی(ص) می‌فرماید: شعبان ماه شریفی است و آن ماه من است، حاملان عرش آن را بزرگ می‌شمارند و حق آن را می‌شناسند، آن ماهی است که در آن همچون ماه رمضان، روزی بندگان زیاد